tisdag 28 augusti 2007

Berlin

Det var en synnerligen intressant dag som utspelades i Berlin. Vi enades kring en resolution om hur Östersjöländerna ska samarbeta kring arbetsmarknad, energi och havsmiljö. Stundtals var det kanske lite väl optimistiska ordalag som framlades, som att Östersjön ska bli Europas renaste hav. Vi får inte glömma att ca 25 % av Östersjöns havsbotten redan är död. Nu handlar det om att räddas vad som räddas kan och där handlar det om att minska de utsläpp som jordbruk, osäkra oljetransporter och fartyg är ansvariga för. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas minska utsläppen. Under konferensen har det nämligen framgått att parlament runt Östersjön ser frågan om havets överlevnad som en av de viktigaste nu och framöver.

Gasledningen genom Östersjön diskuterades också flitigt och jag är själv kluven till var jag står. Dels har jag farhågor kring miljökonsekvenserna av att gifterna på havsbotten rörs upp, men det handlar givetvis också om säkerhetspolitiska aspekter och utrikespolitik på högsta nivå. Jag fick en inbjudan från Nord Stream idag och nu kan jag inte gå på deras seminarium eftersom jag är borta men jag ska givetvis försöka att träffa dem för att lyssna på vad de har att säga.

När det rör arbetsmarknaden så hade främst BusinessinEurope och svenske Sverker Rudeberg mycket intressant att säga. Han talade om vikten av strukturella förändringar inom EU för att öka antalet entreprenörer, öka incitamenten för äldre att arbeta och att ett livslångt lärande och ökad rörlighet skapar ett större möjligheter för att utbud och efterfrågan på arbetskraft ska kunna mötas.

Det är dock uppenbart att Europa står inför ett antal utmaningar när det rör arbetsmarknaden. Tyskland och många andra länder har precis som Sverige brist på kvalificerad arbetskraft. Det kändes ibland som när en katt som tassar kring het gröt, ingen vågade rakt ut tala om behovet av arbetskraftsinvandring. Jag hoppas ändå att Sverige lyfter den frågan inför att vi arrangerar en konferens i Visby under nästa år.

I övrigt möter också Tyskland problem i och med att det är så få som är över 50 år som jobbar och där kan vi se att det finns liknande trender över hela EU. Vi har även där liknande utmaningar att fortsätta samarbeta kring för att lösa.

Avslutningsvis så vill jag delge er Christer Perssons (UD) liknelse om utvecklingen i Östersjöregionen sett under de senaste 20 åren
...."The Baltic Sea has been transformed from a barrier of water who divided nations and people, to a Sea of Peace". Vackert!

Inga kommentarer: