tisdag 19 juni 2007

Vår motion blev verklighet!


pressmeddelande

Dags att korka upp skumpan!

Små- och medelstora företag har all anledning att fira. Förslaget att mindre företag enbart ska redovisa moms var tredje månad är ytterliggare ett steg i regeringens politik att göra det mer lönsamt att driva företag.

– Det är oerhört glädjande att små- och medelstora företag nu får en förlängd tidsfrist när det rör momsinbetalningar. Nu slipper företag ligga ute med pengar innan de har fått betalt, något som småföretagare upplevt som ett stort problem, säger riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr (m) som tillsammans med riksdagsledamoten Tomas Tobé (m) motionerat i frågan.

– Nu väntar jag på att regeringen ska ta initiativ till att förenkla regelverket för F-skattesedel. Det är inte rimligt att en person som vill starta företag måste uppvisa flera kunder innan hon eller han ens har startat företaget, säger riksdagsledamoten Anna König Jerlmyr (m)


Företag med en omsättning på högst 40 miljoner kronor per år är i dag skyldiga att redovisa moms varje månad. För att förbättra likviditeten och förenkla momsredovisningen föreslås nu att mindre företag ska redovisa moms endast var tredje månad. Det ska även finnas möjlighet att fortsätta redovisa på samma sätt som i dag för de företag som vill det. Reglerna om redovisning av moms i självdeklaration påverkas inte av förslaget, utan förblir oförändrade.

Inga kommentarer: