onsdag 20 juni 2007

Ära åt den som äras bör

Marie Engström (v) står i talarstolen och berättar att det är positivt att "vi" nu har förlängd tidsfristen för momsinbetalningar för småföretagare. Vilka vi? Snyggt försök men det går VI inte på.

Inga kommentarer: