onsdag 20 juni 2007

Jobb och utvecklingsgarantin

Jag tycker att AMS har beskrivit jobb-och utvecklingsgarantin som snart införs på ett utmärkt sätt så om ni är intresserade av vad satsningen innebär får ni här en sammanfattning:


Den nya jobb- och utvecklingsgarantin startar den 2 juli. Personer som varit arbetslösa under lång tid erbjuds individuella aktiviteter, som ska leda till arbete.

- Den goda arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens insatser för att stödja långtidsarbetslösa till jobb ger bra förutsättningar för att införa en jobb- och utvecklingsgaranti med hög kvalitet, säger Kenneth Herder, direktör för Avdelningen för arbetsförmedlingsfrågor på AMS och ansvarig för jobb- och utvecklingsgarantin.

- I slutet av året räknar vi med att ungefär 40 000 personer deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Vi räknar också med att ytterligare 10 000 personer har deltagit, men redan lämnat garantin för att de exempelvis fått jobb eller börjat en utbildning, fortsätter Kenneth Herder.

- I relation till aktivitetsgarantin, som nu börjar avvecklas, satsar Arbetsförmedlingen mer resurser på jobb- och utvecklingsgarantin. I slutet av 2007 kommer cirka 2 000 arbetsförmedlare att arbeta med insatsen. Vi kommer att jobba mer intensivt med personlig coachning, både i grupp och individuellt. Vi kommer också att rikta oss till arbetsgivarna, framför allt för att få fram de dolda jobb som vi vet finns på arbetsmarknaden, avslutar Kenneth Herder.

Målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är de som förbrukat sina ersättningsdagar och arbetssökande utan a-kassa som varit sammanhängande arbetslösa eller programdeltagare och anmälda på Arbetsförmedlingen under minst 18 månader.

Arbetsförmedlingens arbetssätt för jobb- och utvecklingsgarantin
Aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin är indelade i tre faser, där den första fasen omfattar som längst 150 dagar. Den inleds med en kartläggning för att analysera vilka aktiviteter varje deltagare behöver för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Därefter kan individuellt anpassade jobbsökaraktiviteter med coachning komma in. Målet är att erbjuda det stöd den arbetssökande behöver för att gå vidare, antingen till anställning eller till insatser inom fas två. Inom fas ett kan också förberedande insatser eller arbetsmarknadsutbildningar erbjudas för att göra en person mer anställningsbar. Insatserna ska vara korta och yrkesinriktade.

Under den inledande fasen kommer arbetssättet Jobbnätet till stor del att tillämpas. Jobbnätet är ett ESF-projekt sedan 2004 i Stockholms län och ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Företagarna. Redan idag praktiserar 27 arbetsförmedlingar i Stockholms län Jobbnätets arbetssätt. Metoden snabbar på matchningsprocessen och består av delmoment som styrs utifrån både den sökandes och arbetsgivarens behov. Kombinationen av Jobbnätets matchningsarbete och gruppverksamhet med arbetssökande har bidragit till lyckade rekryteringar och ett brett nätverk av nöjda arbetsgivare. Stor vikt ligger på att öka de arbetssökandes egna kontakter med arbetsgivare och söka de "osynliga jobben", alltså de jobb som inte annonseras ut.

I den andra fasen av jobb- och utvecklingsgarantin kommer deltagarna att göra praktik eller genomgå arbetsträning ute hos olika arbetsgivare. Arbetsförmedlingen kommer även i denna fas att vara mycket aktiv i uppföljningsarbetet och ha regelbundna kontakter med dem som är ute på arbetsplatserna.

I fas tre kommer arbetssökande som efter 450 ersättningsdagar med aktivitetsstöd inte har fått ett arbete anvisas en varaktig samhällsnyttig sysselsättning. Denna fas blir aktuell tidigast 2009.

Under första halvåret beräknas försörjningsstödet och insatserna kosta 1,3 miljarder. För nästa år blir summan drygt 4 miljarder. Till detta kommer kostnader för arbetsförmedlare, lokaler och utrustning.

Inga kommentarer: