onsdag 23 maj 2007

Populärpolitik

Så har Fp varit ute igen. Nu är det Tobias Krantz som på DN Debatt överväger att frångå Bankerydsöverenskommelsen. I´m not suprise.

Svensk ekonomi är visserligen stark men det innebär inte att vi direkt måste höja ersättningsnivåerna igen. Anledningarna till att många är förtidspensionerade och långtidssjukrivna bottnar i många orsaker men helt klart är att sossarna använde förtidspensionering som ett sätt att få bort människor ur arbetslöshetsstatistiken. Sen har det funnits en massiv rehabröra där det inte funnits någon instans med tydligt ansvar för de sjukskrivna.

Socialförsäkringssystemet måste göras om. Däremot ställer jag mig frågande om höjda ersättningsnivåer är lösningen för att få ner ohälsotalen. Snarare handlar det väl om att tydliggöra företagshälsovårdens roll, sammankoppla Försäkringskassa med Arbetsförmedlingarna och öka resurserna för rehabilitering från dag ett!

Annars riskerar vi ju att bli precis som sossarna och bara koncentrera oss på procentenheter i ersättningarna istället för att förändra omoderna, byråkratiska och inneffektiva system.

Det viktigaste för de sjukskrivna är att de inte ska behöva känna att de måste vara friska för att orka vara sjuka. Så har det varit under förra regeringens tid och nog sjutton ska vi kunna göra bättre!

Inga kommentarer: