torsdag 26 april 2007

Årsmötesanförande

Moderaterna
König Jerlmyr årsmötestalar på Sveriges Callcenterförenings årsmöte
2007-04-26 10:16

Anna König Jerlmyr, moderat riksdagsledamot har blivit inbjuden att årsmötestala på Sveriges Callcenterförenings årsmöte torsdag den 26 april. I anförandet presenteras regeringens politik för fler företag och fler i arbete samt branschens betydelse för svensk tillväxtkraft.

-Callcenterbranchen har stor betydelse för svensk ekonomi och tillväxtkraft. Det arbetar mer än 100 000 personer inom branschen. Många företag verkar på orter i glesbygd med hög arbetslöshet och bidrar till att många människor kan bo kvar.

-Det kanske inte är alla som reflekterar över att callcenterbranchen är klimatsmart. Att sälja tjänster eller att erbjuda rådgivning per telefon ger effekt i form av minskade koldioxidutsläpp. Förr tog många försäljare och försäkringsrådgivare bilen ut till kunderna men idag är de bara ett samtal bort.

- Callcenterföretag tillhör en relativt ung bransch som riktar sig riktar sig rakt till ungdomar, ofta med låg utbildning samt kvinnor och invandrare. Det är precis dessa grupper som regeringen nu fokuserar på. Vi kan också se att efterfrågan på arbetskraft är stor, inte minst när det rör nystartsjobben och därför känns det särskilt roligt att bli tillfrågad att tala på årsmötet. -

-Callcenterbranchen innebär en ökad sysselsättning för unga, en bättre miljö och fler som kan bo kvar i glesbygden. Självklart ska vi göra allt för att underlätta och uppmuntra dessa företag.

1 kommentar:

bongoman sa...

NIX-Telefon! Bästa uppfinningen sedan hjulet...