söndag 1 april 2007

Lägg ner

PM Nilsson har faktiskt skrivit bra i Expressen idag om att opinionsbildande myndigheters bör avskaffas. Jag håller med. Jag har själv också motionerat om detta i riksdagen eftersom det inte tillhör statliga kärnuppgifter.

Han skriver också om den oerhört pinsamma situation som Barnombudsmannens satt sig i med hennes nyhetsutspel om att en dryg tredjedel av alla småbarn har svårt att knyta an till sina föräldrar. Det visar sig att det helt saknas relevant faktamaterial bakom detta utspel.

Det är varken bra eller trovärdigt.

Inga kommentarer: