måndag 5 februari 2007

WEU

Efter flygresan i går är jag mer eller mindre döv eftersom förkylningen gjorde att mina trummhinnor tog rätt mycket stryk, det var inte skönt att landa om jag säger så och jag har fortfarande ont. Men nog om detta.

Jag sitter i WEU (Assembly of Western European Union) som är en parlamentarisk organisation som arbetar med försvarspolitiska frågor. Idag träffade jag dem för första gången. Vissa av mina fördomar möttes, det är många äldre män. Enbart fyra länder där Sverige och Norge inkluderas har kvinnor representerade. Jag var definitivt yngst också, men jag måste säga att jag aldrig har blivit så väl mottagen som i denna församling. Jag har under hela dagen mötts med stor respekt och många positiva ord om att Sverige representeras av en ung kvinna. Det har i EU vädrats åsikter om att WEU bör läggas ned och därför är det än mer angeläget för organisationen att framföra "Declaration Papers" för att visa att församlingen talar med enad röst. Det är svårare än man tror, idag har jag upplevt en livlig politisk debatt där de stora skiljelinjerna finns mellan britterna på en sida och tyskarna och fransmännen på den andra. Eftersom jag har en bakgrund i YEPP (Young European Peoples Party) känner jag tydligt igen diskussionerna om Europas framtid. Ska EU ha ett gemensamt försvar (tyskland/frankrike) eller ska vi samarbeta medlemsländer emellan i försvarspolitiska frågor (britternas åsikt). Jag och den norska riksdagskvinnan kände mer politisk gemenskap med britterna som också hade en majoritet i representation jämfört med de andra länderna. Det slutade i en kompromiss som alla kunde ställa sig bakom.

Det finns nu så tydliga skiljelinjer att britterna planerar att lämna den konservativa-kristdemokratiska gruppen i Europaparlamentet och starta en egen grupp. Allt landar i synen på EU, vill vi gå mot en statliknande församling eller vill vi att medlemsländerna ska ha större makt inom unionen.

Den enda tveksamheten i det uttalande vi enades kring är att migration fanns med i samma mening som terrorism och massförstörelsevapen, det gör det alltid i europeiska sammanhang kan jag säga. Jag påkekade att vi bör sluta upp med detta, men det kommer nog att ta ett par möten innan hela EU-apparaten har fått insikt... Det finns givetvis problem med migrationen och om detta diskuterade jag länge med en spansk parlamentariker som upplever problemen varje dag. Men, jag tycker fortfarande att det är smaklöst att tala om migration och massförstörelsevapen i samma mening.

Sverige har inte varit så väl representerat på mötena fick jag höra men det ska det bli ändring på framöver. Nu ska jag fara vidare till gemensam middag.

Inga kommentarer: