fredag 16 februari 2007

Säg som det är Radiotjänst!

På Resumé läste jag detta:
På initiativ av SVT-chefen Eva Hamilton inleder Radiotjänst ett arbete för att övertyga tittarna om vikten med att betala tv-licensen genom att aktivt tala om vad de får för pengarna. Uppdraget är värt en halv miljon kronor. Eva Hamilton uppger att SVT varit på gränsen till oskuldsfulla när det gäller deras förhållningssätt till deras tittare som de nu väljer att benämna som kunder.

Jag säger så här!

Jag delar inte Hamiltons uppfattning om att SVT varit oskuldsfulla med deras information gentemot sina tittare. Public Service har profilerat sig starkt, inte minst genom SVT:s massiva informationssatsning ”Fri television” . Har SVT behov av att informera om vad tittarna får för pengarna finns det andra sätt. 500 000 kronor per år är mycket pengar för att informera om något som lika gärna kan studeras på TV-tablån eller på SVT:s hemsida.

Jag ställer mig dessutom frågande till behovet av att informera om hur SVT finansieras, det låter snarare som att Radiotjänst genomför smygreklam för SVT. Ett uppdrag som myndigheten idag inte har.


...Jag driver också frågan om att sätta stopp för myndigheters opinionsbildning eftersom det strider mot grundlagen. Jag har lagt en motion i riksdagen om detta.

Inga kommentarer: