onsdag 21 februari 2007

Fildelning igen

Eftersom centerpartiet har gått ut i frågan så önskar jag bemöta några av deras argument:

Kriminalisering av en hel ungdomsgeneration
Brist på pengar är inte förklaringen till illegal fildelning. Den genomsnittlige nedladdaren av till exempel långfilm är en 30-årig man som bor i storstad och tjänar något mer än genomsnittet. Denna bild bekräftas helt av de domar avkunnats mot personer som har delat ut filmer. Att se detta som en ungdomsföreteelse som grundar sig i pengabrist är missledande.

Behovet av större ansvar från branschen
En viktig del av lösningen är att Internetleverantörerna tar ett större ansvar. Det handlar inte om tvångsåtgärder eller om någon integritetskränkande övervakning. Det är ju inte så att någon sitter och läser innehållet i trafiken mellan två parter. Fildelning bygger på att man öppnar sin dator och själv visar vad man delar ut. Den som begår brott delar med andra ord själv ut allt bevismaterial. Rättighetshavarna kan utan någon som helst övervakning säkra bevisningar och förse Internetleverantörerna med detta. Dessa kan i sin tur kontakta abonnenten och uppmana denne att upphöra att begå brott. I många fall är abonnenten en förälder eller arbetsgivare som absolut inte är intresserad av att abonnemanget används för att begå brott. EU trycker nu på för att ge dessa ett juridiskt ansvar men det vore mer önskvärt med ett tydligare branschansvar och en seriös självsanering.

Inga kommentarer: