fredag 5 januari 2007

ID-kort och public service

Nya regler gör det svårare för utländska medborgare att få ett ID-kort hos Posten. Orsaken är att bara make, barn, föräldrar eller den som lever i ett registrerat partnerskap får intyga en annan persons identitet.

Men om en person har uppehålltillstånd, lever i Sverige och är i behov av ett ID-kort, ska den då behöva gifta sig för att få det? Galet!

Adaktusson om public service

För mig är Lars Adaktusson Sveriges främste journalist! Nu har han gått över till TV 8 vilket gör att jag har ytterliggare anledning att ta del av kanalens utbud. Idag skriver han på DN om att regeringen bör avsätta offentliga medel för public service-program. Adaktusson föreslår en fondmodell där kommersiella kanaler får stöd och inte bara SVT. Jag välkomnar förslaget som kommer att kunna öka kvaliteten av public service. Danmark och Holland använder sig redan av fonder så varför kan inte Sverige göra detsamma?

Mina favoritprogram just nu är Rome som sänds varje kväll på kanal 5 och Dragons Den på kanal 8 som visar hur entreprenörer och uppfinnare kan få sina affärsidéer förverkligade.

Inga kommentarer: