måndag 8 januari 2007

Carl Bildts optionsprogram

Efter en helg med Wilma har jag nu sovit ut eftersom det tar på krafterna att ta hand om en snäll men aktiv tvååring. Jag är full av beundran av alla småbarnsföräldrar som orkar med både barn och arbete!

16. 15 Presskonferens med utrikesminister Carl Bildt med anledning av optionsprogrammet.

Bildt börjar med att säga att han tar emot kollektiva frågor för det är enklast, trots att han ogillar kolletivism. (Han är fantastisk!)

Sammandrag av vad Bildt sa på presskonferensen:

Han har suttit i styrelsen i fyra år
Det är ett gammalt optionsprogram
Värdet på aktien har tiodubblats
Det är ovanligt att en person går från engagemang i internationella styrelser direkt till ett regeringsuppdrag, men felet är enligt Bildt, att det inte sker oftare
Styrelseuppdrag, särskilt internationella, tillför värdefulla erfarenheter till ämbetet
Optionernas lösendatum låg i december. Det hade inte varit möjligt att avyttra dem tidigare

Frågor under presskonferensen

Fråga: Hade det varit möjligt att avstå från optionerna?
Bildt: Jag hade kunnat avstå från att ta ut ersättning, men det hade jag ingen anledning att göra. Hade man suttit så pass länge anser jag inte att jag ska behandlas olika än andra.

Det är fortfarande oklart om Bildt kommer att delta i det kommande beslutet om gasledningen. Bildt anser att han kommer att följa rättschefens rekommendationer i jävfrågan.

Notera också att Bildt inte ville svara på frågorna från Ulf Kristoffersson på TV4. Det är förståerligt efter att ha sett den sk. intervjun i går.

Nu sitter Ulvskog och kritiserar utrikesministern på TV4. Hon tar självklart tillfället i akt. Jag anser dock att Bildt har rätt att ta ut ersättning från tidigare förtroendeuppdrag. Jag skulle tippa att när gasfrågan väl kommer upp är Bildt förhoppningsvis ny kommissionär i EU och kommer inte att behöva delta i beslutsfattandet.

Inga kommentarer: